ÇEVRE POLİTİKAMIZ

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Kategori: KURUMSAL 7863

Kuruluşumuz Çalışmalarımızın çevre etkisini, çevre kirliliğinin önlenmesini ve bu amaçla sürekli ölçme izleme yapılmasını, çalışmalarımızın belgelenmesini, uygulanmasını, idame ettirilmesini, kamuoyunun incelemesine açık tutulmasını ilke olarak benimsemiş ve bu ilkeden taviz vermeden çalışmalarına yön vermiştir.

Bu kapsam içerisinde firmamız ve çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirecek hedefler belirlemeyi, bu hedefleri yapacağı toplantılarda gözden geçirmeyi, çalışanlara sağlıklı, güvenli ve temiz bir iş ortamı sunmayı amaçlamaktadır.

Buna yönelik olarak :

  1. Çevre konusunda yapılan çalışmaları, ilgili kanun, yönetmelik, tüzük ve ıso 14001 standardına uygun olarak gerçekleştirecek, çalışanlarına ve alt yüklenicilerine uygulatacak,
  2. Çevre konusunda periyodik eğitimler vererek çalışanları bilinçlendirecek,
  3. Çevre politikasını tüm çalışanlarına aktaracak, herkes tarafından anlaşılması ve uygulanmasını sağlayacak,
  4. Diğer tarafların (halk, kamu, alt yükleniciler vs.) çevre politikasına kolay erişimini sağlayacak,
  5. Çevre ve insan sağlığının korunmasını ön planda tutacak,
  6. Çevreye bırakılan katı, sıvı, gaz atıklarını ve gürültü etkisini azaltacak,
  7. Geri dönüşüm imkânlarını araştırarak, atıkları çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf ettirecek veya geri kazandıracaktır.

Bu politika yönetimin Kurulu Üyelerinin sorumluluğundadır.