ASFALT ÇALIŞMALARI

ASFALT ÇALIŞMALARI

Kategori: FAALİYET ALANLARIMIZ 1977

Günümüzde şehirler içi ve şehirler arası yollarda yoğun bir trafik ortamı yaşanıyor. Önce insan anlayışının benimsendiği ulaşımın sağlandığı asfalt yollar, rahat ve güvenli bir yolculuk için büyük bir önem arz ediyor.

Ülkemizde bu anlayışın gereği olarak, yollardaki sürüş rahatlığını, güvenliğini geliştirmek ve Ülkenin asfalt ihtiyacını karşılamak için asfalt serimi yapmaya başladı.

Elektronik duyargalı yeni finişerler (asfalt serme makinesi) kullanan şirket, bu sayede yollardaki kalite çıtasını yükseltti, diğer faaliyet alanlarında olduğu gibi asfalt serim konusunda da ülkemiz yolarındaki sürüş konforuna hissedilir ölçüde kalite kazandırdı.

Asfalt uygulanacak yollarda önce eski asfalt kazınarak alt yapı iyileştirme çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmada yağmur ızgaraları yeniden düzenleniyor, yol eğimli olarak harita ekipleri tarafından bilgisayarda kodlanıyor. Yeni asfalt serimi de gerçekleştirilen bu çalışmalar ışığında uygulanıyor. Ülkemiz yollarının ömrünü uzatan bu özenli çalışma doğal olarak daha uzun bir zamanda gerçekleştiriliyor.

ASFALT UYGULAMALARI


Proje sınırları içerisinde yer alan bitkisel toprak, kum, silt, kumlu kil, çakıllı kil, kum, çakıl vb, taşlı toprak ve benzeri zeminler, su içeriği yüksek, suyu kolay bırakmayan, akıcı ükohezyonu yüksek nitelikteki zeminler, çamurtaşı, şeyl, yumuşak marn, yumuşak tüfler ile çok ayırışmı bozuşmuş ve kaya niteliğini kaybetmiş zeminler ve hacmi 0,400 m3 den küçük her cins moloz taşları ile kaya parçalarının kazısı, esnek üstyapı tabakalarının ve bitümlü sathi kaplamalarının vb. her türlü malzemenin kazılması, yüklenmesi ve taşınması çalışmaları.

Taşıma gücü yeterli taban veya alttemel tabakası üzerine kırılmış çakıl, kırma taş, kırılmış cüruf veya ince malzemelerin kullanılarak gradasyon limitleri içerisinde plan ve projelere uygun olarak bir veya birden fazla tabakalar halinde serimi ve sıkıştırılması.

Trafiğe bağlı olarak genellikle 8-18 cm. kalınlıklarında uygulanan bitümlü temel tabakası, trafiğe bağlı olarak genellikle bağlayıcısız granürler temel üzerine yoğun gradyasyonlu bitümlü sıcak karışımın uygulandığı bir tabakadır.

Son 30 yıl içerisinde geliştirilmiş en dayanıklı dekoratif zemin kaplama sistemidir. Zemin kaplamalarında bir devrim sayılabilecek renkli asfalt görünüm, uygulandığı ortama gösterdiği uyum ve mimari açıdan, tek tek döşenen parke taşı, tuğla ve diğer zemin kaplama ürünlerinin çok ilerisinde bir uygulamadır..

Bitümli temel veya granürler üzerine uygulanan binder tabakası trafiğe bağlı olarak genellikle 6-8 cm. kalınlıklarda asfalt betonu ile teşkil edilmektedir.

Üst yapının en üst tabakası olan aşınma tabakası genellikle 5-6 cm. kalınlığında asfalt betonu olarak uygulanmaktadır. Ağır trafikli devlet yollarında, otoyollarda aşınma tabakasında yüksek mukavemetli, kayma direnci yüksek SMA-Taş Mastik asfalt gibi bitümlü sıcak karışımlar kullanılmaktadır..

Granüler temel, plentmiks temel, veya benzer temeller ile asfalt kaplamalar üzerine ince bir tabaka halinde bitüm bağlayıcı uygulama ve hemen sonra bunun üzerine agreganün serilip silindirlenmesi ile yapılan tek tabanlı kaplama işleri.

Bu gönderiyi paylaş